هزینه عمل سنگ کلیه در سال 1403 چقدر است؟ بررسی 7 تا از عوامل تاثیر گذار بر آن