2 روش اصلی سنگ شکن کلیه که پزشکان برای از بین بردن سنگ کلیه از آن ها استفاده می کنند.