رژیم مدیترانه ای یک برنامه غذایی عالی برای دیابتی‌ها