۲ عامل موثر در مدت زمان بستری شدن بعد از عمل لاغری اسلیو معده و بای پس