علت اصلی ایجاد آمبولی بعد از عمل اسلیو چیست؟ راه های جلوگیری از بروز آن کدامند؟