ارتباط بین درمان فشار خون بالا و لاغری: راهکارهای مؤثر برای کنترل همزمان این دو وضعیت