پشیمانی بعد از عمل اسلیو چه دلایلی می تواند داشته باشد؟